Nacalculatie

Ontdek de grenzeloze mogelijkheden.

Gemaakte kosten vergelijken met de offerte(s) van project

Breng je winstmarges, percentages per project in no time in kaart.

Registratie

Nacalculatie registreert de werkelijk gepresteerde uren, materialen en machines.

Bibliotheken

Haal gegevens uit de materialen-, planten- of uur kosten bibliotheek.

Toewijzen aankoopfacturen

Inkoopfacturen van aannemers en leveranciers geheel of gedeeltelijk toe projecten.

Automatisch factureren

Automatisch en efficiënt factureren regiewerk en geregistreerde werken via de APP of manueel.

Rapporten uit nacalculatie

Krijg meer inzicht dankzij de verschillende rapporten. Alle gegevens worden ook grafisch voorgesteld!

Uren

Bekijk de kosten van de gemaakte uren, verbruikte materialen in een rapport. Optimaliseer je rentabiliteit!

Loonstaten

Vanuit de nacalculatie kunnen er periodiek loonstaten geprint worden per werknemer. Handig voor o.a. het verlonen.

 

E-mails

Onder elk project vind je alle in- en uitgaand e-mailverkeer van het project terug.

Grafisch overzicht

Alle gegevens kunnen grafisch voorgesteld worden. Bv. de vergelijking tussen offerte en nacalculatie, per job of post.

Van prospect naar klant

Maak eenvoudig van potentiële klanten en klant!

Online agenda

Plan je afspraken met 1 klik rechtstreeks in je agenda of die van een collega. Zo eenvoudig en overzichtelijk.

Tijdlijn

Houd overzicht over alle acties die je ondernomen hebt bij een prospect en schrijf er notities bij.

Opvolging prospecten

Maak tevreden klanten van je prospecten door ze correct op te volgen via telefoon, via mail of door een afspraak in te plannen.

Stand van zaken

Volg op hoeveel potentiële klanten er in welke verkoopfase zitten en hoe die evolueren naar nieuwe klanten.